Call: 606 880 520 11.00-19.00 Pn-Pt
Berbeckiego 2/6, 44-100 Gliwice

Napisz do nas

przez Klinika Kosmetologii Natalia Sudoł z siedzibą Berbeckiego 2/6, 44-100 Gliwice, PL, NIP: PL9691508006, w celu przesyłania informacji handlowych na mój adres e-mail oraz numer telefonu podany powyżej w formularzu kontaktowym. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail: kontakt@klinikasudol.pl Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem. 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Klinika Kosmetologii Natalia Sudoł z siedzibą Berbeckiego 2/6, 44-100 Gliwice, PL, NIP: PL9691508006, e-mail: kontakt@klinikasudol.pl Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych. 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda. 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat. 5. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. 6. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu. 7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).